خانه مبانی نظری خوشنویسی صنایع دستی نقاشی و نگارگری تعزیه و نمایش سینما و تلویزیون معماری شعر و ادبيات هنر جدید جشنواره ها

آرشیو

خانه / سينما و تلويزيون / آرشیو

پژوهش در فیلم تاریخ مقدس

چندی است حجم تولید فیلم‌های تاریخی ـ مذهبی، عمدتاً در سیما، به مثابه گرایشی ویژه و شاخص، افزایش یافته است. محصولات این گرایش درست و ضروری، نیاز به بررسی انتقادی دارند

پست كلاسیسیسم هالیوود(بخش پاياني)

هنگامی که هالیوود جدید به مثابه مفهومی انتقادی در مطالعات فیلم در اواسط دهة 1970، جایگاهی قوی و ثابت پیدا کرد، هالیوود خود درگیر یک جهت‌گیری دوباره در زیبایی‌شناسی، فرهنگ و صنعت بود. این امر به طرز شگفت‌آوری، در فروش‌ موفق و بی‌نظیر فیلم‌های آرواره‌ها و جنگ ستارگان مشهود بود.

ساختارها و آدم ها

گفت و گو خیلی راحت و صمیمانه روی پله های خاكیِ گوشه ای از فضای سبزِ ساختمان عریض و طویلِ دانشگاه امام صادق(ع) شكل گرفت. آن هم زیر نور كم رمق چراغ هایی كه نمی توانستند شب را پس بزنند.

تلویزیون استعلایی؟

برای كسی كه به مسائل روحی گرایش دارد، انقلاب این‌جا و در حال پخش از تلویزیون است. جون اهل آركادیا،[1] برنامه‌ای دربارة زن جوانی است كه شروع به دریافت دستورالعمل‌هایی از طرف خداوند می‌كند.

نگره فیلم

نگره‌های فیلم توضیحاتی نظام‌یافته و عمومی دربارۀ جنبه‌های ماهیت، كاركردها و تأثیرهای سینما ارائه می‌دهند. این نگره‌ها سینما را در حكم رسانه‌ای مستقل از كاربردهای خاص آن، به منزلة عملكردی اجتماعی یا نهادی یا مجموعه‌ای از فیلم‌هایی در نظر می‌گیرند كه توصیف یا تحلیل می‌شوند.

دین و رسانه از نگاهی دیگر

موضوعات جهان معاصر، گسترة وسیعی از رشته‌ها و حوزه‌های تحقیقاتی را در برمی‌گیرد. در این میان موضوع فرهنگ و تأثیر آن بر تحولات جهانی و بالعكس از اهمیت فراوانی برخوردار است.

پژوهشگر در فرآیند

سال‌هاست در فرآیند برنامه‌سازی تلویزیون غرب، حرفه‌ای به گروه تولید وارد شده كه به طور چشمگیری، در بُعد كیفیت و جذابیت برنامه، تاثیرگذار بوده است؛ حرفه‌ای كه پیش از این، جایگاهی در گروه تولید نداشت؛

رسانة دینی و فرهنگ عامه

در زمینة جایگاه،‏ اهمیت و ابعاد رسانه‌ای چون تلویزیون و تأثیر آن بر ایده، تفكر، شیوه و زیست عامه بحث و بررسی‌های بسیاری صورت گرفته است. این بحث‌ها بر اساس این اصل دنبال شده است؛ تلویزیون عامه‏ پسندترین جلوة فرهنگ در قرن بیست و یكم است.

صهیونیسم و سینما، ایده‌ای كه بد تعبیر شد

صهیونیسم آن‌گونه كه در تاریخ دین مطرح است، ایده‌ای در حوزۀ تاریخ دینی یهودی است. تاریخ در بُعد دینی برای یهودیان با ظهور مسیحا و داوری نهایی‌ای كه بر پهنۀ كوه صهیون صورت خواهد داد، پایان می‌پذیرد.

خانه | تماس | درباره ما |