خانه مبانی نظری خوشنویسی صنایع دستی نقاشی و نگارگری تعزیه و نمایش سینما و تلویزیون معماری شعر و ادبيات هنر جدید جشنواره ها

آرشیو

خانه / خوشنويسي و هنرهاي وابسته / آرشیو

تدوين قرآن

معناي جمع وتدوين قرآن:كلمه جمع به معني گردآوري وافزودن چيزي به چيز ديگر است.نگاهي به احاديث و روايت هاي مختلف درباره مراحل جمع و گردآوري قرآن نشان ميدهد كه اين كلمه درمراحل مختلف تاريخي معاني متفاوت داشته ومتناسب بامقصود به كار ميرفته است.

گفتگو با خالق رسم الخط (عثمان طه)

ابو مروان عثمان بن عبده بن حسين بن طه، خوشنويس عرب زباني است که به واسطه نگارش "مصحف مدينه" شهرت يافته است، مصحفي که موسسه چاپ مصحف شريف ملک فهد آن را منتشر کرد.

ميرزا محمد رضا کلهر

در بين هنرهاي اسلامي، خوشنويسي همواره از جايگاه رفيع و ارجمندي برخوردار بوده، تا آنجا که از خوشنويسي به عنوان هنري مقدس ياد مي شود؛ اين تقدس بدان سبب است که خوشنويسي از عوامل بسيار مهم وتأ ثير گذار در ترويج و نشر معارف الهي و ادب و عرفان اسلامي شمرده مي شود.

نستعليق، نگاره اي از بهشت

خط نستعليق يکي از زيباترين و دلنوازترين شيوه هاي نگارش خط در خوشنويسي اسلامي و ايراني است. خطي که به تنهايي بيان کننده احساسات، عواطف دروني، طبع و سليقه زيبائي شناسي هنرمند است.

هنر خوشنويسي

قبل از اسلام خطوط مختلفي ار جمله ميخي و پهلوي و اوستائي در ايران متداول بوده است با ظهور دين اسلام نياكان ما الفبا وخطوط اسلامي را پذيرا شدند خط متداول آنزمان كه نزديك دو قرن قبل از اسلام شكل گرفته بود خط كوفي و نسخ قديم بودكه از دو خط قبطي و سرياني اخذ شده بود.

ابن مقله (خالق خط نسخ)

ابو علي محمد بن حسين بن عبد الله شيرازي،اديب،خوشنويس،مبتكر ومبدع خطوط مختلف و وزير عباسيان،خالق بزرگ خط نسخ ميباشد،همچنين اختراع انواع خطوط ششگانه واصول دوازده گانه خوشنويسي را به او نسبت ميدهند.

نخستين زن خوشنويس نستعلیق كل قرآن

يکي از خلّاق‌ترين هنرهاي ايراني که در خدمت اسلام و قرآن قرار گرفت، هنر خوشنويسي است.امّا در ميان هنرمندان نامي اين هنر، کمتر، نام بانوي خوشنويس به چشم مي‌خورَد.در اين گزارش،به گوشه‌هايي از زندگي و حرف‌هاي بانوي هنرمند خوشنويسي مي‌پردازيم.

مختصري از تاريخچه خوشنويسي

قبل از طلوع اسلام خطوط مختلفي از جمله ميخي و پهلوي و اوستائي در ايران متداول بوده است.با پيدايش و ظهور دين مبين اسلام و گسترش آن در ايران ،نياکان ما با پذيرش شريعت محمدي ، الفبا و خطوط اسلامي را نيز پذيرا شدند.

ياقوت مستعصمي (بزرگترين خوشنويس خط ثلث)

جمال الدين ابو الدر ياقوت مستعصمي بغدادي ملقب به قبلة الكتاب،خطاط مشهور دربار عباسيان است كه به سبب خط نيكو وبديع خود به ويژه به جهت نسخه هاي قرآني كه نگاشته است شهرت يافته است.

خانه | تماس | درباره ما |