خانه مبانی نظری خوشنویسی صنایع دستی نقاشی و نگارگری تعزیه و نمایش سینما و تلویزیون معماری شعر و ادبيات هنر جدید جشنواره ها

آرشیو

خانه / ‫هنر جديد / آرشیو

تبار شناسی پست مدرنیسم-شناخت اصول ومفاهیم پست مدرنیسم (1)

تبار شناسي پست مدرنيسم-شناخت اصول ومفاهيم پست مدرنيسم (1)   علي اضغر قره باغي مجله گلستانه فايلتPDFاست   

پلورالیسم-تبار شناسی پست مدرنیسم(7)

پلوراليسم-تبار شناسي پست مدرنيسم(7)    علي اصغر قره باغي  مجله گلستانه فايل PDFاست     

راهکارهای پست مدرنیسم-تبار شناسی پست مدرنیسم(5)

راهكارهاي پست مدرنيسم-تبار شناسي پست مدرنيسم(5)   علي اصغر قره باغي مجله گلستانه فايل PDFاست 

پست مدرنیسم و دیگران-تبار شناسی پست مدرنیسم (4)

پست مدرنيسم و ديگران-تبار شناسي پست مدرنيسم (4)   علي اصغر قره باغي مجله گلستانه  فايل PDF است

تاریخ جدید هنر-تبار شناسی پست مدرنیسم(13)

تاريخ  جديد هنر-تبار شناسي پست مدرنيسم(13)   علي اصغر  قره باغي مجله گلستانه   فايل pdf است

منادیان و پیشگامان پست مدرنیسم- شناخت اصول و مفاهیم پست مدرنیسم(3)

مناديان و پيشگامان پست مذرنيسم- شناخت اصول و مفاهيم پست مدرنيسم(3)    علي اصغر قره باغي  مجله گلستانه فايل PDF است 

حجم در هنرهای تجسمی

از نظر هندس تنها کافی است، با استفاد از سه بعد، ابعاد هر شکل و محل استقرار آن را در یک زمان معین روی سطح مشخص نماییم.

پایان و مرگ تاریخ هنر-تبار شناسی پست مدرنیسم(11)

پايان و مرگ تاريخ هنر-تبار شناسي پست مدرنيسم(11)  علي اصغر  قره باغي   مجله گلستانه فايل pdfاست

تبار شنا سی پست مدرنیسم-شناخت اصول ومفاهیم پست مدرن(2)

تبار شنا سي پست مدرنيسم-شناخت اصول ومفاهيم پست مدرن(2)    علي اصغر قره باغي مجله گلستانه  فايل PDF است 

خانه | تماس | درباره ما |