خانه مبانی نظری خوشنویسی صنایع دستی نقاشی و نگارگری تعزیه و نمایش سینما و تلویزیون معماری شعر و ادبيات هنر جدید جشنواره ها

مقاله و یادداشت

خانه / ‫هنر جديد / مقاله و یادداشت

دین و هنر

هنر نقشی‌ قطعی‌ در تحول‌ همه‌ی‌ دین‌های‌ جهانی‌ داشته‌ است‌. هنر با دیداری‌كردن‌ تجربه‌هـا، قصه‌هـا و آرزوها، معنای‌ انسان‌بودن‌ را به‌ تصویرهایی‌ قابل‌مشاهده‌ ترجمه‌ می‌كند.

جلوه‌های اعجاز هنری قرآن

یكی از اندیشمندان، جهان اسلام سید قطب (1324ـ1378هـ.ق) است كه از مشعل داران نوگرایی و حركت اسلامی به شمار می‌آید.

هنر گرافیک محیطی و ساخت شهری

در عصــر ارتباطات، به دلیل محدودیت های خاص زبان نوشتاری و نارسا بودن کلمات و واژه هـا، گرافیک به عنوان مهم ترین رسانه ارتباط تصویری مطرح شده است

هنر در جوامع سنتی و مدرن

بررسی هر موضوع مرتبط با حیات و فعالیت انسان، بدون ملحوظ و مرعی داشتن بستر و زمینه فکری و یا جهان‏بینی جامعه‏‌ای که موضوع در آن مورد تحقیق قرار گرفته است، امری مشکل و عملاً غیرواقعی و انتزاعی خواهد بود.

فقه و هنرهای تصویری و تجسمی

از کاراترین عوامل حفظ و نشر دین و احیا و توسعه علوم و معارف دینى وجود فقهاى راستین و هوشمند و پرتلاش اسلام است.

حکمت خالده و تأویلی جدید از هنر اسلامی

مطالعات سرنوشت سازی که طی 200 سال اخیر در قلمرو هنر انجام شده، به طور عمده مطالعه پیرامون وجه محسوس و جنبه عینی و ملموس هنر بوده که در جای خود پسندیده است. اما می توان پرسید که آیا راه و روش دیگری برای بررسی هنرها وجود دارد؟

گرافیک؛ هنر بدون مرز

چطور می‌توان هنر گرافیک را که به گفته بسیاری هنری وارداتی است، با توجه به شاخصه‌های بومی و فرهنگی ایران بررسی کرد؟

جایگاه هنر اسلامی در جامعه نوین/ قسمت نهم

پدیده ی هنریِ امروز،‌ در مناسبات اقتصادی و شیء وارگی و كالاگونگی اثر هنری شكل می گیرد و هنرمند با غیبت از عوالم قدسی و معنوی، مسئولِ مرگِ هنراست.

جایگاه هنر اسلامی در جامعه نوین/ قسمت هشتم

مدرنیته همچون زالو از همه ی فرهنگ ها تغذیه و درنهایت آنها را مضمحل و نابود می‌كند و بازیركی در زیر نقابی تحت نام«پست مدرنیته» (كه ادامه ی مدرنیته است) پنهان می‌شود.

خانه | تماس | درباره ما |