خانه مبانی نظری خوشنویسی صنایع دستی نقاشی و نگارگری تعزیه و نمایش سینما و تلویزیون معماری شعر و ادبيات هنر جدید جشنواره ها

مقاله و یاداشت

خانه / نقاشي و نگارگري / مقاله و یاداشت

چهره های فیوم

نقاشی های منطقه ی فیوم در مصر علیا

تقارن قدرت در مجسمه موسی اثر میکل آنژ

تفسیر فروید از مجسمه ی موسی اثر میکل آنژ ، بسیار مشهور است

فضا در نقاشی ایرانی

در طراحی خطوط کناره نما در نقاشی روابط میان سطح، در مجسمه سازی شکل فیزیکی حجم، تداخل آن با یکدیگر و ارتباط بین فضای پر و تهی، درون و برون و در مورد معماری عملکرد و حرکت انسان در میان آن فضا را تعریف می‌کند.

كنایه‌ای از حقیقت

اگر بپذیریم كه هنر، فقط تكرار طبیعت نیست، بلكه نوعی تفسیر طبیعت است و هنرمند با نگرش خود به طبیعت، تصویری شهودی از صورت‌ها ارائه می‌كند، می‌توان گفت كه روند دیدن و نگریستن هنرمند به جهان هستی، تعیین‌كننده‌ی كیفیّت آفرینندگی اوست.

خانه | تماس | درباره ما |