خانه مبانی نظری خوشنویسی صنایع دستی نقاشی و نگارگری تعزیه و نمایش سینما و تلویزیون معماری شعر و ادبيات هنر جدید جشنواره ها

مقاله و یاداشت

خانه / نقاشي و نگارگري / مقاله و یاداشت

تاثیر نمادهای سنتی در مکتب سقاخانه

با توجه به مطالعات و بررسی‌هایی که انجام گرفت برای مقاله حاضر هدف این است که برسی کنیم آیا نمادهای سنتی در نقاشی سقاخانه تاثیر گذاشته است یا خیر؟

نظرات تعدادی از منتقدان هنر دنیا در مورد استاد فرشچیان

تنها هنرمندی كه نشانی از خداوند بخشنده مهربان در اوست می تواند شاهكارهايی اين چنين بی مانند بيافريند كه در آنها كردارهای معنوی و دستاوردهای نوع انسانی، دست كم در دوهزار سال گذشته، تا اين پايه محسوس و طبيعي بازتاب يافته است.

شرحی مختصر در تاریخچه هنر نگارگری ایرانی اسلامی در ادوار تاریخ هنر ایران 5

با افول هنر نگارگری بعد از واپسین مکتب نگارگری در دوران حکومت صفویان، مکتب نگارگری اصفهان شروع شد و تا دوران حکومت قاجاریه ادامه داشت.

شرحی مختصر در تاریخچه هنر نگارگری ایرانی اسلامی در ادوار تاریخ هنر ایران 4

سلسله صفویه به دست شاه اسماعیل اول پایه گذاری شد. وی پایتخت خود را به تبریز منتقل کرد و یکبار دیگر تبریز مرکز هنرپروری شد.

شرحی مختصر در تاریخچه هنر نگارگری ایرانی اسلامی در ادوار تاریخ هنر ایران 3

بعد از به حکومت رسیدن تیموریان یکی از مراکز هنری در ایران واقع در استان فارس، به مرکزیت شیراز بود که تحت عنوان مکتب نگارگری شیراز سده 9هـ.ق و یا شیراز دوم شناخته می شود.

شرحی مختصر در تاریخچه هنر نگارگری ایرانی اسلامی در ادوار تاریخ هنر ایران 2

عالم لطیف و زیبای نقاشی های ایرانی، پر از رمزها و شگفتی‌هاست لیکن دیده‌ای می‌باید که آنها را بشناسد و بشکافد و آن چه را که مستتر است بیابد. شرحی مختصر از مکاتب عباسی (بغداد)، سلجوقی، تبریز اول، شیراز سده 8هـ.ق و جلایری را با هم مرور می‌کنیم.

شرحی مختصر در تاریخچه هنر نگارگری ایرانی اسلامی در ادوار تاریخ هنر ایران 1

عالم لطیف و زیبای نقاشی های ایرانی، پر از رمزها و شگفتی‌هاست لیکن دیده‌ای می‌باید که آنها را بشناسد و بشکافد و آن چه را که مستتر است بیابد.

شمایل‌ها در نقاشی مذهبی

تصویرگری در هنر مذهبی یا شکل دادن به تصور انسان از دین و مصور کردن و ملموس کردن این تصویر، مساله‌ای است که همیشه وجود داشته است و بنابراین دانستن آن و ارتباط آن با گذشته انسان باید مورد توجه قرار گیرد.

نمود هنر «گرافیتی» در جوامع مسلمان

Art یا «هنرخیابانی» گونه ای از هنر است که از دهه 1980 به بعد در اروپا و امریکا مطرح‌شد و افرادی را نیز به عنوان هنرمند به جامعه غربی معرفی‌کرد.

خانه | تماس | درباره ما |