خانه مبانی نظری خوشنویسی صنایع دستی نقاشی و نگارگری تعزیه و نمایش سینما و تلویزیون معماری شعر و ادبيات هنر جدید جشنواره ها

مقاله و یاداشت

خانه / نقاشي و نگارگري / مقاله و یاداشت

علی رجبی :نگارگران مسلمان راویان ساکت معراج پیامبر (ص) و مروجان فرهنگ شیعی بوده اند

هنر ایرانی- اسلامی نمایانگر عالم مثال و معنا است .هرچه هنرمند بیشتر از جهان ماده فاصله میگیرد و به تجرید روی می آورد شناخت و درک این هنر به وسیله حواس ظاهری سخت تر می گردد.

پارادايم هاي زيبايي شناسي هنر معاصر

نخستين پرسش در باب هنر مدرن اين امكان وجود دارد كه هنر مدرن و معاصر را كه در دنيايي متفاوت از دنياي شرق و با ارزش ها يي متفاوت از عالم شرقي تكوين يافته است در بادي امر نفي شود.

خانه | تماس | درباره ما |