کتاب

آثار رسیده  در بخش کتاب به دبیرخانه جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص)  به شرح زیر می‌باشد:

ردیف  /  نام اثر /  نام صاحب اثر  /  کشور  /  شاخه

1.    Rights of the belivers (حقوق مومنان)  /  ابراهیم شفیعی سروستانی  /  ایران  /  سیره
2.    Abutaleb (ابو طالب)  /  احمد رضا گرشاسبی  /  ایران  /  سیره
3.    The Messege From Messenger (s.a) to you who are 99% (پیام پیامبر(ص) به شما 99 درصد)  /  نعمت الله مقصودلو  /  ایران  /  پاسخ به شبهات
4.    Many questions of prophet Muhammad (سوالاتی درباره محمد (ص))  /  جهان مختاری  /  ایران  /  پاسخ به شبهات
5.    Misconceptions about Prophet Muhammad and their answers (تصور غلط درباره محمد پیامبر(ص) و سؤالهای آنان)  /  بشری رحمان جعفری  /  هندوستان  /  پاسخ به شبهات
6.    Lastest prophet (آخرین پیامبر)  /  سید علی مصلحی  /  ایران  /  سیره
7.    The health sireh Muhammad in scince view (سیره بهداشتی پیامبر اعظم از نگاه علم)  /  معصومه سادات خادم الحسینی  /  ایران  /  سیره
8.    Taking a look at the social sireh muhammad (نگاهی به سیره اجتماعی پیامبر)  /  معصومه سادات خادم الحسینی  /  ایران  /  سیره
9.    The messenger of fidality (رسول راستی)  /  عالمه اخلاقی  /  ایران  /  سیره
10.    Responding to doubts questions in western cummonitis about holy Prophet (pbuh) (پاسخ به شبهات و پرسشهای موجود در جوامع غربی)  /  محمد بوکریطه  /  الجزایر  /  پاسخ به شبهات
11.     In response to questions about Holy Prophet (A.S) (در پاسخ به سوال در مورد پیامبر اکرم (ص))  /  محسن مدنی نژاد  /  ایران  /  پاسخ به شبهات
12.    The prophet of mercy (پیامبر رحمت)  /  محسن مدنی نژاد  /  ایران  /  سیره
13.    120 notes of prophet Muhammad’s  manner (120 یادداشت از شیوه پیامبر اسلام)  /  مصطفی عباسی آبادچی  /  ایران  /  سیره
14.    A Mercy Unto the Worlds – Trilingual (رحمت جهانیان ـ سه زبانه)  /  آرش دریا بندری  /  ایران ـ آمریکا  /  سیره
15.    A Mercy Unto the Worlds - English Edition (رحمت جهانیان - نسخه انگلیسی)  /  آرش دریا بندری  /  ایران ـ آمریکا  /  سیره
16.    Forty Hadith (چهل حدیث ـ جلد اول)  /  آرش دریا بندری  /  ایران ـ آمریکا  /  سیره
17.    Forty Hadith II (چهل حدیث ـ جلد دوم)  /  آرش دریا بندری  /  ایران ـ آمریکا  /  سیره
18.    What Prominent Non-Moslems Say (چه برجسته گفتند غیر مسلمانان)  /  آرش دریا بندری  /  ایران ـ آمریکا  /  سیره
19.    That WhichThat Orphan SawThe Prophet, from Birth to Mission (پیامبری که یتیم بود؛ از تولد تا ماموریت)  /  جیمز کلارک (نویسنده: رضا رهگذر)  /  آمریکا  /  سیره
20.    Highlights of the Life and Character of the Holy Prophet Muhammad (PBUH) (نکات برجسته از زندگی و شخصیت حضرت محمد (ص))  /  هاشم عزتی  /  ایران  /  سیره
21.    Debates of prophet Muhammad [pbuh] with scholars and representatives of other religions (بحث حضرت محمد (ص) با دانشمندان و نمایندگان ادیان دیگر)  /  حیدری  /  کانادا  /  پاسخ به شبهات
22.    Job and E mployment in Prophet’s (PBUH) etiquettes (کار و اشتغال در سیره پیامبر(ص))  /  فرشته صف آرا  /  ایران  /  سیره
23.    Prophet (PBUH) Etiquette (آداب معاشرت پیامبر)  /  فرشته صف آرا  /  ایران  /  سیره
24.    Investigation family ethic and married life principles according to the prophet Muhammad›s view (PBUH) (بررسی اصول اخلاق خانوادگی و همسر داری پیامبر)  /  سمیه عباسی آبادچی  /  ایران  /  سیره
25.    Goodness pattern (الگوی نیکو)  /  علیرضا براتی  /  ایران  /  سیره
26.    The prophet of mercy (پیامبر رحمت)  /  شیراز آغا (نویسنده: آیت ا.. جوادی آملی)  /  آمریکا  /  سیره
27.    ?Is Mohamed a Prophet آیا محمد پیامبر است؟  /  دکتر محمد حسن قدیری ابیانه  /  ایران  /  پاسخ به شبهات
28.    ISLAMOPHOBIA; AN ARM AGAINST MUHAMMAD: How to Encounter (اسلام هراسی؛ یک سلاح علیه محمد: چگونگی برخورد)  /  علی پاک سرشت  /  ایران  / پاسخ به شبهات
29.    ...and Muhammad is his Messenger (. . . و محمد فرستاده اوست)  /  سید زاید زمان حمید
30.    Riba vs. Mercy in The Merchant of Venice (ربا در مقابل رحمت در تاجر ونیزی)  /   میشل جونز
31.    From Fitna to Jihad Economy (از فتنه به جهاد اقتصادی)  /  طالب ورسی
32.    The Prophet Vindicated (a.s) – A Truly Modern, Islamic Economy (پیامبر(ص) اثبات کرد، اقتصاد واقعا مدرن اسلامی)  /  رادنی شکسپیر  /  انگلستان
33.    (The Impeccable Prophet (a.s (پیامبر(ص) بی‌عیب و نقص)  /  محمد الاسی  /  امریکا
34.    THE PROPHET MUHAMMAD .. A view from the West (حضرت محمد .. / نمایی از غرب)  /  ایوان ریدلی
35.    (The biography of the chosen Prophet Muhammad(a.s (گزیده ای از زندگینامه حضرت محمد(ص))  /  علی السماعیل  /  استرالیا

خانه | تماس | درباره ما |