فیلم مستند کوتاه

آثار کوتاه مستند رسیده به دبیرخانه اولین جشنواره فرهنگی هنری اهل بیت (ع) به شرح زیر است:


ردیف / نام اثر  /  نام صاحب اثر  / کشور /  مدت زمان اثر

1.    آب وضو  /  عرش پورزارعی  /  ایران  /  6  دقیقه
2.    آتش بر کلمه  /  محسن فضلی  /  ایران  /  20  دقیقه
3.    آتش شوق  /  سید محمد حسینی  /  ایران  /  20:20  دقیقه
4.    آخرین فرستاده  /  سامان سالور  /  ایران  /  5:02  دقیقه
5.    آخوند چینی.کام  /  محمد تقی رحمتی  /  ایران  /  25  دقیقه
6.    آشفته سران  /  محمد اسکندر زاده  /  ایران  /  23 دقیقه
7.    آشنای دور  /  مجید عزیزی  /  ایران  /  20  دقیقه
8.    آشیانه ترس  /  علیرضا فرخی  /  ایران  /  9:19  دقیقه
9.    آفتاب صبح  /  هادی نادری  /  ایران  /  14 دقیقه
10.    آق آش  /  جواد تقوی  /  ایران  /  14  دقیقه
11.    آمریکای جنایتکار  /  مصیب کوهی مشایخ  /  ایران  /  79  دقیقه
12.    آهنگ ابدیت  /  عباس صالح مدرسه ای  /  ایران  /  25  دقیقه
13.    آموزه‏‌ها و عبرت‏‌هایی از سیره بهترین انسان؛ نام اصلی (عربی): دلالات وعبر من سیرة خیر البشر (قسمت1)  /  عبدالعزیز الفقیر  /  مراکش  /  34 دقیقه
14.    آموزه‌‏ها و عبرت‌‏هایی از سیره بهترین انسان؛ نام اصلی (عربی): دلالات وعبر من سیرة خیر البشر (قسمت2)  /  عبدالعزیز الفقیر  /  مراکش  /  33:28  دقیقه
15.    آموزه‏‌ها و عبرت‏‌هایی از سیره بهترین انسان؛ نام اصلی (عربی): دلالات وعبر من سیرة خیر البشر (قسمت4)  /  عبدالعزیز الفقیر  /  مراکش  /  35 دقیقه
16.    آن پیامبر  /  محسن فضلی  /  ایران  /  25  دقیقه
17.    ادیان  /  امیر اطهر سهیلی ـ رضا فرهمند  /  ایران  /  48  دقیقه
18.    ارتفاع امید  /  کیوان مجیدی  /  ایران  /  25:40  دقیقه
19.    از جنس مردم  /  مسعود کفعمی  /  ایران  /  36  دقیقه
20.    از خاک تا افلاک  /  محمد حسین عابدی  /  ایران  /  9  دقیقه
21.    از فرش تا عرش  /  رستم نظری  /  ایران  /  16  دقیقه
22.    از کلود تا احمد  /  روح الله رحیمی  /  ایران  /  26  دقیقه
23.    از ماه تا ماهی  /  کامران رضایی  /  ایران  /  14  دقیقه
24.    اشکهای روشن  /  مصیب کوهی مشایخ  /  ایران  /  10:20  دقیقه
25.    اصحاب سرداب  /  محمد سجاد نجفی  /  ایران  /  40  دقیقه
26.    اکسیر خوشبختی  /  وحید قرنی  /  ایران  /  26  دقیقه
27.    الرماد  /  حبیب باوی ساجد  /  ایران  /  25  دقیقه
28.    امیر...  /  علیرضا شرانجانی  /  ایران  /  10:30  دقیقه
29.    امیردلها  /  سیدمحمدحسین هاشمی  /  ایران  /  25  دقیقه
30.    امیلیا  /  روح الله اکبری  /  ایران  /  33  دقیقه
31.    امین  /  محمد تقی رحمتی  /  ایران  /  24  دقیقه
32.    انعکاس نور  /  احسان قانع  /  ایران  /  6  دقیقه
33.    ای.آر. رحمان  /  رضا دانش پژوه  /  ایران  /  11:50  دقیقه
34.    اینجا چراغی روشن است  /  کاظم حسینی  /  ایران  /  25  دقیقه
35.    بــا  /  سعید مؤذنی  /  ایران  /  42  دقیقه
36.    با بهار جمله بسازید  /  مالک علیزاده  /  ایران  /  25  دقیقه
37.    باغ آسمانی  /  سیدمحمدحسین هاشمی  /  ایران  /  25  دقیقه
38.    بانوی مبارز  /  پناه برخدا رضایی  /  ایران  /  90  دقیقه
39.    برکت  /  ناصر طالبی  /  ایران  /  7  دقیقه
40.    بشر  /  سید امین کاظم زاده  /  ایران  /  3  دقیقه
41.    بهشت زیر پای مادران است  /  سید نصرالله اصفهانی  /  ایران  /  8  دقیقه
42.    بودن در بی نهایت  /  عباس صالح مدرسه ای  /  ایران  /  26  دقیقه
43.    به سبک زندگی  /  محمد تقی استیری ـ محسن سنگ سفیدی  /  ایران  /  20 دقیقه
44.    بهشت؛ نام اصلی(عربی): جنان (قسمت 3)  /  قناة المجد  /  عربستان سعودی  /  37:35 دقیقه
45.    پرده  /  مصطفی حیدری  /  ایران  /  20  دقیقه
46.    پرندهها فدراسیونی ندارند  /  مصیب کوهی مشایخ  /  ایران  /  بلند
47.    پروانهها  /  هادی نادری  /  ایران  /  14  دقیقه
48.    پیامبر  /  احمد میر احسان  /  ایران  /  39:28  دقیقه
49.    پیامبران سرزمین ما  /  عباس صالح مدرسه ای  /  ایران  /  25  دقیقه
50.    پیامبر الگوی ماست؛ نام اصلی(عربی): الرسول قدوتنا  /  لینا صالح الشریوفی  /    /  4:58 دقیقه
51.    تجلی بندگی  /  غلامحسین شاه قلی  /  ایران  /  16:20  دقیقه
52.    تنها تو برای همیشه ای  /  عباس صالح مدرسه ای  /  ایران  /  15  دقیقه
53.    توازن  /  فاطمه جباری  /  ایران  /  5  دقیقه
54.    توکل  /  مصیب کوهی مشایخ  /  ایران  /  1:59  دقیقه
55.    جان وخرد  /  سعید راضی حویزه  /  ایران  /  26  دقیقه
56.    جهان زیباست  /  مرتضی حسینی نیا  /  ایران  /  9:28  دقیقه
57.    چهارفصل عاشقی  /  جواد نادری  /  ایران  /  19  دقیقه
58.    حافظان سوها  /  رضا جمالی  /  ایران  /  20  دقیقه
59.    حدیث عاشقی  /  سید رضا فاتحی  /  ایران  /  13:08  دقیقه
60.    حضور پنهان  /  حسن نظری  /  ایران  /  23  دقیقه
61.    حماسه تبر  /  سید مجتبی سیادت  /  ایران  /  29  دقیقه
62.    حقیقت مطلق در مورد محمد در کتاب مقدس؛ نام اصلی(انگلیسی): The absolute truth about Muhammad in the bible  /  استودیو «حقیقت پیروز خواهد شد»  /    /  18:25 دقیقه
63.    خارج از نقشه  /  سیدمحمدحسین هاشمی  /  ایران  /  25  دقیقه
64.    خدایخانه  /  فضل الله تاری  /  ایران  /  37:55  دقیقه
65.    خشت بهشت  /  گودرز ظاهری  /  ایران  /  9  دقیقه
66.    خط وِشا  /  آرمین آروند  /  ایران  /  7:30  دقیقه
67.    درودگاه  /  زینب عربی  /  ایران  /  39  دقیقه
68.    دست وصال  /  سید محسن طباطبائی پور  /  ایران  /  15  دقیقه
69.    دسیسه شیطان  /  سعید کریمی  /  ایران  /  38  دقیقه
70.    دو راه حل برای یک مسئله  /  معصومه قوامی  /  ایران  /  18  دقیقه
71.    دوباره نگریستن  /  سید ستار چمنی گل  /  ایران  /  25  دقیقه
72.    دودوتای مهربانی  /  محمد میری  /  ایران  /  5  دقیقه
73.    دیدار  /  مرتضی مطوری  /  ایران  /  3:33  دقیقه
74.    رضایت نامه ای برای محمد  /  احمد رضا مرادی  /  ایران  /  12  دقیقه
75.    رنگ عشق  /  محمد رضا بذر افشان  /  ایران  /  14  دقیقه
76.    روایت نحل  /  سید محمد رضا خردمندان  /  ایران  /  26  دقیقه
77.    روزی که قدم ها را می شمارند (آذری های ساکن کیش)  /  جلال کرامتی  /  ایران  /  10  دقیقه
78.    روزی که قدم ها را می شمارند (بوشهری های ساکن کیش)  /  جلال کرامتی  /  ایران  /  8  دقیقه
79.    روزی که قدم ها را می شمارند (کرمانی های ساکن کیش)  /  جلال کرامتی  /  ایران  /  7  دقیقه
80.    ریشه در خاک  /  حبیب باوی ساجد  /  ایران  /  30  دقیقه
81.    زائر بهار  /  محمد حسن خردل  /  ایران  /   23:42  دقیقه
82.    زمین قدسی  /  محمد صادقی حاتمی  /  ایران  /  13:56  دقیقه
83.    زندگی محمد عزیز(ص)؛ نام اصلی(عربی): حیاة الحبیب محمد(ص)  /  محمد ربیع  /  عربستان سعودی  /  64:20 دقیقه
84.    زیر آسمان  /  بهنام کمالی  /  ایران  /  20  دقیقه
85.    سالکان  /  سید ستار چمنی گل  /  ایران  /  20  دقیقه
86.    سلامی به آسمان  /  پدرام گنجی  /  ایران  /  29  دقیقه
87.    سوغاتی از جایی بالاتر  /  احمد رضا مرادی  /  ایران  /  13:50  دقیقه
88.    سیره؛ نام اصلی(عربی): السیرة  /  احمد کامل  /  عربستان سعودی  /  21:51 دقیقه
89.    سیره نبوی؛ نام اصلی (عربی): السیرة النبویة (قسمت 1)  /  احمد عزب  /  کویت  /  31:53 دقیقه
90.    سیره نبوی؛ نام اصلی(عربی): السیرة النبویة (قسمت 2)  /  احمد عزب  /  کویت  /  34:46
91.    سیره نبوی؛ نام اصلی(عربی): السیرة النبویة (قسمت 3)  /  احمد عزب  /  کویت  /  31:21  دقیقه
92.    سیره نبوی؛ نام اصلی(عربی): السیرة النبویة (قسمت 4)  /  احمد عزب  /  کویت  /  30:23  دقیقه
93.    سیره نبوی؛ نام اصلی(عربی): السیرة النبویة (قسمت 5)  /  احمد عزب  /  کویت  /  32:50  دقیقه
94.    سیره نبوی؛ نام اصلی(عربی): السیرة النبویة (قسمت 6)  /  احمد عزب  /  کویت  /  36:47  دقیقه
95.    سیره نبوی؛ نام اصلی(عربی): السیرة النبویة (قسمت 7)  /  احمد عزب  /  کویت  /  35  دقیقه
96.    سیره نبوی؛ نام اصلی(عربی): السیرة النبویة (قسمت 8)  /  احمد عزب  /  کویت  /  39:20  دقیقه
97.    سیره نبوی؛ نام اصلی(عربی): السیرة النبویة (قسمت 9)  /  احمد عزب  /  کویت  /  31  دقیقه
98.    سیره نبوی؛ نام اصلی(عربی): السیرة النبویة (قسمت 10)  /  احمد عزب  /  کویت  /  33:50  دقیقه
99.    سیره نبوی؛ نام اصلی(عربی): السیرة النبویة (قسمت 11)  /  احمد عزب  /  کویت  /  38:10  دقیقه
100.    سیره نبوی؛ نام اصلی(عربی): السیرة النبویة (قسمت 12)  /  احمد عزب  /  کویت  /  31:47 دقیقه
101.    سیره نبوی؛ نام اصلی(عربی): السیرة النبویة (قسمت 13)  /  احمد عزب  /  کویت  /  29:41  دقیقه
102.    سیره نبوی؛ نام اصلی(عربی): السیرة النبویة (قسمت 14)  /  احمد عزب  /  کویت  /  32:15  دقیقه
103.    سیره نبوی؛ نام اصلی(عربی): السیرة النبویة (قسمت 15)  /  احمد عزب  /  کویت  /  34:19  دقیقه
104.    سیره نبوی؛ نام اصلی(عربی): السیرة النبویة (قسمت 16)  /  احمد عزب  /  کویت  /  30:24  دقیقه
105.    سیره نبوی؛ نام اصلی(عربی): السیرة النبویة (قسمت 17)  /  احمد عزب  /  کویت  /  38:52  دقیقه
106.    سیره نبوی؛ نام اصلی(عربی): السیرة النبویة (قسمت 18)  /  احمد عزب  /  کویت  /  33:36  دقیقه
107.    سیره نبوی؛ نام اصلی(عربی): السیرة النبویة (قسمت 19)  /  احمد عزب  /  کویت  /  34:29  دقیقه
108.    سیره نبوی؛ نام اصلی(عربی): السیرة النبویة (قسمت 20)  /  احمد عزب  /  کویت  /  31:12  دقیقه
109.    سیره نبوی؛ نام اصلی(عربی): السیرة النبویة (قسمت 21)  /  احمد عزب  /  کویت  /  32:50  دقیقه
110.    سیره نبوی؛ نام اصلی(عربی): السیرة النبویة (قسمت 22)  /  احمد عزب  /  کویت  /  34:30  دقیقه
111.    سیره نبوی؛ نام اصلی(عربی): السیرة النبویة (قسمت 23)  /  احمد عزب  /  کویت  /  38:50  دقیقه
112.    سیره نبوی؛ نام اصلی(عربی): السیرة النبویة (قسمت 24)  /  احمد عزب  /  کویت  /  36:20  دقیقه
113.    سیره نبوی؛ نام اصلی(عربی): السیرة النبویة (قسمت 25)  /  احمد عزب  /  کویت  /  39  دقیقه
114.    سیره نبوی؛ نام اصلی(عربی): السیرة النبویة (قسمت 26)  /  احمد عزب  /  کویت  /  40  دقیقه
115.    سیره نبوی؛ نام اصلی(عربی): السیرة النبویة (قسمت 27)  /  احمد عزب  /  کویت  /  37  دقیقه
116.    سیره نبوی؛ نام اصلی(عربی): السیرة النبویة (قسمت 28)  /  احمد عزب  /  کویت  /  35:10  دقیقه
117.    سیره نبوی؛ نام اصلی(عربی): السیرة النبویة (قسمت 29 و آخر)  /  احمد عزب  /  کویت  /  36:16 دقیقه
118.    شاطر اسماعیل شمر پشیمان  /  سیدرضا فاتحی  /  ایران  /  26  دقیقه
119.    شمعی در خاموشی  /  سیدمحمدحسین هاشمی  /  ایران  /  25  دقیقه
120.    شوق وصال  /  مصیب کوهی مشایخ  /  ایران  /  3:19  دقیقه
121.    شهر برفی  /  داورنجفی  /  ایران  /  12:50  دقیقه
122.    شیخ حسین  /  محمد محمودی  /  ایران  /  17  دقیقه
123.    شیخ علی  /  سید مهدی موسوی  /  ایران  /  13  دقیقه
124.    شیر صحرا  /  پناه برخدا رضایی  /  ایران  /  40  دقیقه
125.    صبح بخیر پیامن  /  سیدمحمدحسین هاشمی  /  ایران  /  25  دقیقه
126.    صحافی قرآن  /  احسان صامت زاده  /  ایران  /  3  دقیقه
127.    صلوات  /  رشید مرادی شاهقریه  /  ایران  /  13  دقیقه
128.    صوفی رحمان  /  امید برجسته  /  ایران  /  17  دقیقه
129.    طهارت محمد صلی اله عیله و آله  /  محمد رضا دهشیری  /  ایران  /  52:22  دقیقه
130.    عبد الضحی  /  احد خدادادی  /  ایران  /  16  دقیقه
131.    عطر گلزار محمد  /  علیرضا شرانجانی  /  ایران  /  13  دقیقه
132.    عید شهادت  /  پناه برخدا رضایی  /  ایران  /  40  دقیقه
133.    غدیر خم  /  علی میرزایی  /  ایران  /  5  دقیقه
134.    غدیر مینگریست سپیده دمان را  /  و.حید جلیلوند  /  ایران  /  20:31  دقیقه
135.    غریبتر از بهشت  /  روح ا... مولوی  /  ایران  /  14  دقیقه
136.    غلامعلی  /  مهدی شاهسواری  /  ایران  /  1:50  دقیقه
137.    فاتحین دز  /  احسان صامت زاده  /  ایران  /  32  دقیقه
138.    فاصله  /  ابراهیم بهرامی   /  ایران  /  4:30  دقیقه
139.    فرزند کبیر کوه  /  فریادی  /  ایران  /  31  دقیقه
140.    فصل وصل  /  پناه برخدا رضایی  /  ایران  /  26  دقیقه
141.    قلب صورتی معصومه  /  مجید شیدا  /  ایران  /  18  دقیقه
142.    کلام خدا  /  پناه برخدا رضایی  /  ایران  /  60  دقیقه
143.    کمان راست  /  علی پورطالبی  /  ایران  /  25  دقیقه
144.    کودکان بهشتی  /  علیرضا فرخی  /  ایران  /  16:05  دقیقه
145.    گفتگو در طبقه ششم  /  اسماعیل قاسمی  /  ایران  /  8:25  دقیقه
146.    گنبد خضراء  /  حسن حشمتی  /  ایران  /  9  دقیقه
147.    گیوههای زیارت  /  سید محمد حسینی  /  ایران  /  26:48  دقیقه
148.    لالایی جنگ  /  حبیب باوی ساجد  /  ایران  /  18  دقیقه
149.    لبیک  /  وحید امیرخانی  /  ایران  /  21  دقیقه
150.    ما اهل منطقیم  /  مصیب کوهی مشایخ  /  ایران  /  14  دقیقه
151.    ماده دو  /  محمود عیسی آبادی  /  ایران  /  30  دقیقه
152.    متبرک باد نام او  /  سیدجواد میرهاشمی  /  ایران  /  6  دقیقه
153.    محمد(ص) پیامبر رحمت؛ نام اصلی(انگلیسی): Muhammad the messenger of mercy  /  مجید محمدی خبازان  /  انگلستان  /  58:00 دقیقه
154.    مرد خدا  /  پناه برخدا رضایی  /  ایران  /  40  دقیقه
155.    مردم پریشان  /  هادی رهبر  /  ایران  /  5:59  دقیقه
156.    مزیجان  /  سیدمحمدحسین هاشمی  /  ایران  /  25  دقیقه
157.    مسجد جامع بروجرد  /  نرگس گل افلاک  /  ایران  /  5:22  دقیقه
158.    مسجد و کلیسا  /  عماد سلیمانیان  /  ایران  /  10  دقیقه
159.    معراج  /  سید محسن طباطبائی پور  /  ایران  /  18  دقیقه
160.    ملا زهرا  /  سید محمد حسینی  /  ایران  /  30  دقیقه
161.    من یک پرستارم  /  مجتبی عباسی  /  ایران  /  27  دقیقه
162.    منظومه ابدی  /  سیدمحمدرضاهاشمی  /  ایران  /  25  دقیقه
163.    مهجور  /  جواد یقموری  /  ایران  /  20  دقیقه
164.    میراث سبز  /  علی زمانی عصمتی  /  ایران  /  19:30  دقیقه
165.    نامه بارانی  /  سیدمحمدحسین هاشمی  /  ایران  /  25  دقیقه
166.    نخ هایی که برای خدا بافته می شوند  /  مصیب کوهی مشایخ  /  ایران  /  7:44  دقیقه
167.    نخل درخت زندگی  /  علیرضا دهقان  /  ایران  /  18  دقیقه
168.    نظر اندیشمندان غرب درباره پیامبر(ص)  /  قناة المجد  /  عربستان سعودی  /  3:41 دقیقه
169.    نقش خاتم  /  حسینعلی رحیمی  /  ایران  /  21:30  دقیقه
170.    نهیب ...  /  پوریا مرتضوی  /  ایران  /  12  دقیقه
171.    وحی  /  صمد اسکندری  /  ایران  /  16  دقیقه
172.    وقتی خورشید خاموش شود  /  مهدی فتحی  /  ایران  /  4:40  دقیقه
173.    هدیه‌ای از رحمت؛ نام اصلی(عربی): الرحمة المهداة  /  قناة الرحمة  /  مصر  /  78:58 دقیقه
174.    هم سایه  /  نیما حسن بیگی  /  ایران  /  27  دقیقه
175.    همدلان  /  سیدرضا فاتحی  /  ایران  /  8:05  دقیقه
176.    هوشیدر ماه  /  محمد جعفر باقری نیا  /  ایران  /  13:06  دقیقه
177.    یکی از شب‌های خدا (سفیران تقریب)  /  مهدیه افشار قهرمانی  /  ایران  /  32:58  دقیقه

خانه | تماس | درباره ما |