خانه مبانی نظری خوشنویسی صنایع دستی نقاشی و نگارگری تعزیه و نمایش سینما و تلویزیون معماری شعر و ادبيات هنر جدید جشنواره ها

فهرست نهایی شرکت کنندگان در اولین جشنواره کاریکاتور روز جهانی قدس

1393 .16 مرداد

فهرست شرکت کنندگان در اولین جشنواره کاریکاتور روز جهانی قدس ـ با عنوان "روز قدس؛ روز وحدت و مقاومت امت اسلامی" ـ اعلام شد.
The final list of participants in the 1st International Cartoon Festival on International Quds Day entitled “Quds Day, A day of Unity and Strength of Muslim Ummah” was announced after the deadline for participation was finished.
 
199 people from 33 countries participated in the festival.
Total number of cartoons is 546, which shows great interest and wonderful geographic diversity despite late call for sending the cartoons and short deadline (one month).
From the total 546 cartoons, 372 participated in the main section (International Quds Day) and 174 in the special section (Takfirist movements with the intension of pushing Palestine into oblivion).
 
The names of countries, participants and number of dispatched cartoons as per the following list.
Note:
1. This list is based on the English alphabet (first name).
2. In accordance with the regulations of the festival, each artist may send 3 cartoons for each of the abovementioned festival’s sections. Therefore, additional works will be excluded by the decision-making committee.

با پایان مهلت شرکت در اولین جشنواره کاریکاتور روز جهانی قدس ـ با عنوان "روز قدس؛ روز وحدت و مقاومت امت اسلامی" ـ و تنظیم جداول مربوطه و نیز رفع مشکل شرکت کنندگانی که در ارسال الکترونیک آثار خود با موانع نرم افزاری یا سخت افزاری مواجه شده بودند، فهرست نهایی شرکت کنندگان در این مسابقه اعلام شد.
   
در این جشنواره بین المللی، 199 نفر از 33 کشور جهان با 546 اثر  شرکت کردند؛ که این تعداد اثر با این تنوع جغرافیایی آن هم با توجه به کم بودن بازه زمانی فراخوان این جشنواره (یک ماه)، استقبال بی نظیری محسوب می شود.

از 546 اثر شرکت کننده، 372 اثر در بخش اصلی و 174 اثر در بخش ویژه جشنواره شرکت کرده است.
اسامی کلیه کشورها، شرکت کنندگان و تعداد آثار آنها را در فهرست زیر بخوانید.

تذکر:
1. این فهرست بر اساس حروف الفبای انگلیسی و نام اول (اسم کوچک) تنظیم شده است.
2. مطابق مقررات جشنواره، هر هنرمند می توانست حداکثر 3 اثر در هریک از بخش های جشنواره شرکت دهد. لذا آثار اضافی هنرمندانی که بیش از این تعداد آثار شرکت داده اند به وسیله هیأت انتخاب حذف خواهد شد.


Afghanistan / افغانستان

1. Atighullah Shahid / عتیق الله شهید / 0 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی


Algeria / الجزایر
2. Kamel Berrani / کامل برانی / 2 اثر بخش ویژه / 0 اثر بخش اصلی
3. Khalil Zitouni / خلیل زیتونی / 1 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی


 

Argentina  / آرژانتین

4. Nestor Ibanez / نستور ایبانز / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی

Azerbaijan / آذربایجان

5. Seyran Caferli / سیران جعفرلی / 3 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی

Bahrain  / بحرین

6. Ali Khalil / علی خلیل / 3 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی

Belgium / بلژیک

7. Lucdescheemaeker / لوکدسچه میکر / 1 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی

Bosnia and Herzegovina / بوسنی و هرزگوین

8. Rešad Sultanović / رشاد سلطانویچ / 0 اثر بخش ویژه / 9 اثر بخش اصلی

Brazil / برزیل
9. Denis Fioravante / دنیز فیوراوانته /1 اثر بخش ویژه / 0 اثر بخش اصلی
10. Junior Lopes / جونیور لوپس /0 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
11. Luis Fernando Pimentel Mendes / لوئیس فرناندو پیمنتل مندس / 0 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
12. Moises Macedo Coutinho / مویسز ماکدو کونتینهو / 0 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
13. Raimundo Waldez C. Duarte / ریموندو والدز س. دوارته / 0 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
14. Silvano Mello / سیلوانو ملّو /0 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی

China / چین
15. Bingling / بینگلینگ /0 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
16. Gouxucheng / گیوژوچنگ / 0 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
17. Jiaruijun / جیاروجون / 0 اثر بخش ویژه / 4 اثر بخش اصلی
18. Jin Xiao Xing / جین ژیائوژینگ / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
19. Lijian / لیژیان / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
20. Shen Hong Li / شن هونگ لی / 1 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
21. Zhang Yan / ژانگ یان / 0 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی


Columbia / کلمبیا
22. Fatima Zahra Ruiz Paz / فاطیما زهرا رویز پاز / 0 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
23. Mauricio Parra / مائوریکیو پارّا / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلیCuba / کوبا
24. Aristides Esteban Hernandez Guerrero / آریستیدس استبان هماندز گوئررو /0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
25. Roberto Castillo Rodriguez / روبرتو کاستیلّو رودریگز /3 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی


Egypt / مصر
26. Dina Abdelgawad Shosha / دینا عبدالقواد شوشا / 0 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
27. Samira Said / سمیرا سعید / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی

France / فرانسه

28. Bernard Bouton / برنارد بوتون / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی

Greece / یونان

29. Demetrios Coutarelli / دمیتریوس کوتارلّی / 0 اثر بخش ویژه / 4 اثر بخش اصلی


India / هند
30. C.B.Shibu / س. ب. شیبو / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
31. Fazal Mirza / فضال میرزا / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
32. Jasbeer Musthafa Mamalipurath / جاسبر مصطفی مامالیپوراس / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
33. Seerat Fatima / صراط فاطمه / 3 اثر بخش ویژه / 0 اثر بخش اصلی
34. Shoaeb Mohammad Shabbirali Sunasara / شعیب محمد شبیرعلی سونسارا / 1 اثر بخش ویژه / 0 اثر بخش اصلی

Indonesia / اندونزی
35. Abdul Syukur / عبدول شکور / 1 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
36. Agus Widodo / آگوس ویدودو / 2 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
37. Armen Hamonangan / آرمن هامونانگان / 1 اثر بخش ویژه / 0 اثر بخش اصلی
38. Budi Kurniawan / بودی کورنیاوان / 2 اثر بخش ویژه / 0 اثر بخش اصلی
39. Darsono / دارسونو / 0 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
40. Fathoni / فازونی / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
41. Santos Nursantoso / سانتوس نورسانتوسو / 0 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
42. Tufan Hedayatullah / طوفان هدایت الله / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی

Iran / ایران
43. Abbas Goodarzi / عباس گودرزی / 2 اثر بخش ویژه / 4 اثر بخش اصلی
44. Abbas Naseri / عباس ناصری / 1 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
45. Abdolrahim Noori / عبدالرحیم نوری / 0 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
46. Ahmad Poor Rafie / احمد پور رفیع / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
47. Ahmad Reza Sohrabi / احمد رضا سهرابی / 2 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
48. Akbar Torabpoor / اکبر تراب پور / 1 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
49. Ali Akbar Aryan Far / علی اکبر آریان فر / 0 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
50. Ali Asadi / علی اسدی / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
51. Ali Asghar Bagher Zadeh Matak / علی اصغر باقرزاده ماتک / 0 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
52. Ali Farid Radpoor / علی فرید رادپور / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
53. Ali Miraei / علی میرایی / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
54. Ali Nezami / علی نظامی / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
55. Ali Paknahad / علی پاک نهاد / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
56. Ali Ronaghian / علی رونقیان / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
57. Ali Shabani / علی شعبانی / 1 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
58. Alireza Pakdel / علیرضا پاکدل / 3 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
59. Amin Amiri / امین امیری / 1 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
60. Amir Arsalan Ahmadi Nejad / امیر ارسلان احمدی نژاد / 0 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
61. Amir Hossein Zargham / امیرحسین ضرغام / 1 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
62. Amir Soheili / امیر سهیلی / 0 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
63. Arash Daneshvar / آرش دانشور / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
64. Atefeh Yarian / عاطفه یاریان / 0 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
65. Atieh Fazeli / آتیه فاضلی / 0 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
66. Ayoob Ashrafi / ایوب اشرفی / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
67. Aysan Akhgari / آیسان اخگری / 2 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
68. Bahman Jalali / بهنام جلالی / 2 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
69. Davood Dadvar / داود دادور / 3 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
70. Davood Kamali / داود کمالی / 3 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
71. Ehsan Ganji / احسان گنجی / 0 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
72. Elham Khosh Anjam / الهام خوش انجام / 1 اثر بخش ویژه / 0 اثر بخش اصلی
73. Emad Salehi / عماد صالحی / 3 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
74. Enayatollah Tork Zadeh / عنایت الله ترک زاده / 2 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
75. Esmaeil Babaei / اسماعیل بابائی / 0 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
76. Farzad Daneshi / فرزاد دانشی / 1 اثر بخش ویژه / 0 اثر بخش اصلی
77. Fatematozahra Naseri / فاطمة الزهرا ناصری / 1 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
78. Fatemeh Kazemi / فاطمه کاظمی / 0 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
79. Fatemeh Meyghani / فاطمه میقانی / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
80. Fatemeh Sharifolhosseini / فاطمه شریف الحسینی / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
81. Fereshteh Hasani / فرشته حسنی / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
82. Froozan Sharifi / فروزان شریفی / 0 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
83. Ghobad Emami Frad / قباد امامی فرد / 0 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
84. Hadi Mohajeri / هادی مهاجری / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
85. Hamed Nabahat / حامد نباهت / 0 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
86. Hamed Sanati / حامد صنعتی / 1 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
87. Hamid Ghalijari / حمید قالیجاری / 3 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
88. Hossein Naghib Mohammd Abadi / حسین نقیب محمد آبادی / 1 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
89. Hossein Rahim Khani / حسین رحیم خانی / 3 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
90. Javad Abdolhosseini / جواد عبدالحسینی / 2 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
91. Javad Ali Khoeian / جوادعلی خوئیان / 0 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
92. Javad Tarighi Akbar Poor / جواد طریقی اکبرپور / 1 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
93. Kamal Hojat Ansari / کمال حجت انصاری / 3 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
94. Kaveh Hasani / کاوه حسنی / 0 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
95. Kosar Rezaei / کوثر رضائی / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
96. Leyla Pir Mohammadi / لیلا پیرمحمدی / 0 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
97. Lida Bani / لیدا بانی / 0 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
98. Mahdi Azizi / مهدی عزیزی / 3 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
99. Mahdiyar Tabrizi / مهدی‌یار تبریزی / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
100. Mahmood Azadnia / محمود آزادنیا / 3 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
101. Mahmood Barkhordari / محمود برخورداری / 3 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
102. Mahmood Nazari / محمود نظری / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
103. Mahmood Shokrayeh / محمود شکرایه / 0 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
104. Majid Davoodi / مجید داودی / 1 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
105. Majid Maghsoodi / مجید مقصودی / 0 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
106. Majid Maki / مجید مکی / 1 اثر بخش ویژه / 0 اثر بخش اصلی
107. Mansoor Moghadam / منصور مقدم / 1 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
108. Mansooreh Dehghani / منصوره دهقانی / 0 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
109. Maryam Jameifar / مریم جامی‌فر / 1 اثر بخش ویژه / 0 اثر بخش اصلی
110. Maryam Salimian / مریم سلیمیان / 0 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
111. Masood Ziaei / مسعود ضیائی / 3 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
112. Mehdi Sharifolhosseini / مهدی شریف الحسینی / 1 اثر بخش ویژه / 0 اثر بخش اصلی
113. Mohammad Ali Khalaji / محمد علی خلجی / 3 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
114. Mohammad Ali Khoshkam / محمد علی خوشکام / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
115. Mohammad Ali Rajabi / محمد علی رجبی / 1 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
116. Mohammad Ali Shahbazi / محمد علی شهبازی / 0 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
117. Mohammad Amin Karimi / محمد امین کریمی / 1 اثر بخش ویژه / 0 اثر بخش اصلی
118. Mohammad Amin Toghyani / محمد امین طغیانی / 0 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
119. Mohammad Arshad / محمد ارشاد / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
120. Mohammad Bagher Ranjbar / محمد باقر رنجبر / 1 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
121. Mohammad Javad Nami / محمد جواد نامی / 3 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
122. Mohammad Javad Zare / محمد جواد زارع / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
123. Mohammad Karegar / محمد کارگر / 3 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
124. Mohammad Kazemi / محمد کاظمی / 1 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
125. Mohammad Mahmoodi / محمد محمودی / 0 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
126. Mohammad Saleh Razm Hosseini / محمد صالح رزم حسینی / 0 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
127. Mohammad Saman Solee / محمد سامان سوله / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
128. Mohammad Taghi Poor / محمد تقی پور / 1 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
129. Mohammad Yosefi / محمد یوسفی / 1 اثر بخش ویژه / 0 اثر بخش اصلی
130. Mohsen Asadi / محسن اسدی / 2 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
131. Mostafa Mahin Hossein Nia / مصطفی مهین حسین نیا / 1 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
132. Nazanin Erami / نازنین ارمی / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
133. Neda Davari / ندا داوری / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
134. Neda Shojaei / ندا شجاعی / 2 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
135. Neda Tanhaei Moghadam / ندا تنهائی مقدم / 0 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
136. Negar Vakil / نگار وکیل / 0 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
137. Nima Shah Miri / نیما شاه میری / 0 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
138. Omid Ramezani / امید رمضانی / 1 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
139. Parisa Mohammadi / پریسا محمدی / 1 اثر بخش ویژه / 0 اثر بخش اصلی
140. Parvinosadat Hosseini / پروین السادات حسینی / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
141. Parya Sobh Khiz / پریا صبح خیز / 3 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
142. Pedram Farokh Nia / پدرام فرخ نیا / 3 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
143. Peyman Ghasemi Khojasteh / پیمان قاسمی خجسته / 0 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
144. Pooya Abdoli / پویا عبدلی / 1 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
145. Ramin Halimi / رامین حلیمی / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
146. Rasool Habibi / رسول حبیبی / 1 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
147. Rasool Saadatmand / رسول سعادتمند / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
148. Razieh Behzadi / راضیه بهزادی / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
149. Razieh Tizghadam / راضیه تیزقدم / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
150. Reza Bagheri Sharaf / رضا باقری شرف / 2 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
151. Reza Ganji / رضا گنجی / 0 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
152. Reza Moharami Poor / رضا محرمی پور / 0 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
153. Reza Nikkhah Matin / رضا نیکخواه متین / 2 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
154. Saba Andalib / صبا عندلیب / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
155. Sahar Maroofi / سحر معروفی / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
156. Sajad Beyranvand / سجاد بیرانوند / 1 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
157. Sajad Mahmoodi / سجاد محمودی / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
158. Sajad Rafeei / سجاد رفیعی / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
159. Saman Ahmadi / سامان احمدی / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
160. Seyde Hossein Mahfoozi / سید حسین محفوظی / 0 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
161. Seyed Amir Hossein Seyedi / سید امیرحسین سیدی / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
162. Seyed Mahmood Mokri / سید محمود مکری / 6 اثر بخش ویژه / 5 اثر بخش اصلی
163. Seyed Mansoor Mazarei / سید منصور مزارعی / 0 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
164. Seyed Mohammad Javad Taheri / سید محمد جواد طاهری / 1 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
165. Seyed Mohammd Taghi Nasabeh / سید محمد تقی نسابه / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
166. Shafie Ahi / شفیع آهی / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
167. Shahram Rezaei / شهرام رضائی / 3 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
168. Shirin Gholi Poor / شیرین قلی پور / 3 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
169. Soheila Ali Hosseini / سهیلا علی حسینی / 2 اثر بخش ویژه / 0 اثر بخش اصلی
170. Sohrab Kheiri / سهراب خیری / 0 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
171. Soleiman Mam Rahimi / سلیمان مام رحیمی / 0 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
172. Vahid Naseri / وحید ناصری / 1 اثر بخش ویژه / 0 اثر بخش اصلی
173. Yalda Hashemi Nejad / یلدا هاشمی نژاد / 2 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
174. Zahra Moghadam / زهرا مقدم / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
175. Zeinab Anvari / زینب انوری / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی


Iraq / عراق
176. Ali Kadhim Ali Al- Saedi / علی الساعدی / 3 اثر بخش ویژه / 0 اثر بخش اصلی
177. Heydar Albusalih / حیدر البوصالح / 0 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی


Italy / ایتالیا
178. Agim Sulaj / آگیم سولاج / 0 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی


Kazakhstan / قزاقستان
179. Galym Boranbayev / گلیم بورانبایف / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی


Lebanon / لبنان
180. Redwan Alferekh / رضوان الفرخ / 1 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی


Morocco / مراکش
181. Sbibi Hanane / سبیبی حنانه / 0 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی


Netherlands / هلند
182. Willem Rasing / وایلم راسینگ / 3 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی


Russia / روسیه
183. Igor Smirnov / ایگور اسمیرنوف / 0 اثر بخش ویژه / 5 اثر بخش اصلی


Serbia / صربستان
184. Mileta Miloradovic / میلتا میلورادویچ / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
185. Murat Zekić / مراد زکیچ / 3 اثر بخش ویژه / 0 اثر بخش اصلی
186. Severin Sikanja / سورین سیکانجا / 1 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی


Syria / سوریه
187. Hasan Ali Ismail / حسن علی اسماعیل / 2 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
188. Tammam Darvish / تمّام درویش / 0 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
189. Wissam Asaad / ویسّام اسد / 2 اثر بخش ویژه / 0 اثر بخش اصلی


Tajikistan / تاجیکستان
190. Fatimeh Maryam / فاطمه مریم / 1 اثر بخش ویژه / 0 اثر بخش اصلی


Thailand / تایلند
191. Thiwawat Pattaragulwanit / زیواوات پاتاراگولوانیت / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی


Tunisia / تونس
192. Mounir Alhadefi / منیر الهدافی / 3 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی
193. Tawfik Kouki / توفیق کوکی / 2 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی


Turkey / ترکیه
194. Muhittin Koroglu / محیطین کور اوغلو / 0 اثر بخش ویژه / 2 اثر بخش اصلی
195. Mustafa Yıldız / مصطفی یلدیز / 0 اثر بخش ویژه / 1 اثر بخش اصلی
196. Oğuz Gürel / اوغوز گورل / 0 اثر بخش ویژه / 9 اثر بخش اصلی
197. Recep Ozcan / رجب اوزجان / 0 اثر بخش ویژه / 5 اثر بخش اصلی


Ukraine / اوکراین
198. Olge Loktev / اولگه لوکتف / 0 اثر بخش ویژه / 3 اثر بخش اصلی


Uzbekistan / ازبکستان
199. Makhmud Eshonqulov / محمود اشونقولف / 3 اثر بخش ویژه / 0 اثر بخش اصلی
1393 .16 مرداد / نویسنده: / نظر: 0 /

نظرات:

بازخورد مطلب:

خانه | تماس | درباره ما |