خانه مبانی نظری خوشنویسی صنایع دستی نقاشی و نگارگری تعزیه و نمایش سینما و تلویزیون معماری شعر و ادبيات هنر جدید جشنواره ها

تاثیرات تبادلات معماری عراق و مصر در دوران اسلامی

پدیدآورنده: سرویس هنر اسلامی/ داود دادور - به نقل از: فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه تاریخ 1397 .21 آبان

عراق و مصر از قدیمی‌ترین سرزمین هایی می‌باشند که تمدن بشری از آن جا نشأت گرفته است، طبق اسناد موجود، بین این دو سرزمین کهن، از دیر باز نیز، مراودات و تبادلات فرهنگی وهنری وجود داشته است که نامه‌های کشف شده در "تل العمارنه" بهترین دلیل بر این مدعا می‌باشد.

عراق و مصر از قدیمی‌ترین سرزمین هایی می‌باشند که تمدن بشری از آن جا نشأت گرفته است، طبق اسناد موجود، بین این دو سرزمین کهن، از دیر باز نیز، مراودات وتبادلات فرهنگی وهنری وجود داشته است که نامه‌های کشف شده در "تل العمارنه" بهترین دلیل بر این مدعا می‌باشد. این پژوهش در صدد است که با استفاده از شواهد مثال، به تأثیر تبادلات معماری بین عراق و مصر که حاصل وجود وحدت سیاسی وتمدن ناشی از ظهور اسلام، درسرتاسر سرزمین‌های اسلامی بوده است و علی الخصوص در

این دو کشور با گذشت زمان نیز، افزایش یافته، بپردازد. تبادلات فرهنگی وهنری که همواره معلول عواملی همچون: مبادله وارسال والیان و حکام و مهاجرت وانتقال صنعتگران وارباب حرف، بین مصر و عراق، که نقش بسیار مهمی در این امر داشته‌اند.

لطفا برای خواندن ادامه این مقاله، به فایل PDF پیوست مراجعه نمایید.

نویسندگان
ـ مریم بریجی نژاد، محمد  کریم یوسف جمالی؛
   گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
ـ دکتر محمد علی چلونگر؛
   گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.m.chelongar@yahoo.com

نظرات:

بازخورد مطلب:

خانه | تماس | درباره ما |