خانه مبانی نظری خوشنویسی صنایع دستی نقاشی و نگارگری تعزیه و نمایش سینما و تلویزیون معماری شعر و ادبيات هنر جدید جشنواره ها

کتاب فرهنگ و تمدن اسلامي در قلمرو سامانيان

      كتاب فرهنگ و تمدن اسلامي در قلمرو سامانيان  تأليف محمد رضا ناجي توسط موسسه انتشاراتي اميركبير به چاپ رسيد. به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلا
 
 
 
كتاب فرهنگ و تمدن اسلامي در قلمرو سامانيان  تأليف محمد رضا ناجي توسط موسسه انتشاراتي اميركبير به چاپ رسيد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي، اين كتاب رساله دكتري محمد رضا ناجي در رشته تاريخ و تمدن اسلامي است كه با ادامه تحقيق و گردآوري يادداشت‌هاي مولف و تنظيم آنها در قالب دو فصل با عنوان هاي «زندگي اقتصادي»و «معماري و هنر» نگارش شد.
كتاب حاضر نسخه مطالعه و بازبيني شده چاپ پيشين است كه بعد از تصحيح عبارات، بندها و زير فصل‌هايي به آن افزوده شده است.اين كتاب در واقع به پرسش‌هاي اساسي درباره تاريخ، فرهنگ و تمدن عصر سامانيان پاسخ مي دهد.

اين كتاب در نه فصل تنظيم شده كه در فصل‌هاي اول و دوم تاريخ سياسي سامانيان و حكومت‌هاي محلي و نحوه ارتباط آنها با دولت سامانيان به تفصيل مورد مطالعه قرار گرفته است. در فصل سوم نظام اداري سامانيان، شامل دربار و ديوان‌ها بررسي شده است.
فصل‌هاي چهارم تا ششم درباره وضع اجتماعي، زندگي اقتصادي و معماري و هنر است. در فصل هفتم از اديان پيش از اسلام و بقاياي آنها و همچنين از فرق اسلامي سخن رفته است. فصل هشتم به آموزش و پرورش و نهادهاي آموزشي و فصل نهم به علوم رايج عصر سامانيان اختصاص دارد.

عدم نمایش نظرات

خانه | تماس | درباره ما |