خانه مبانی نظری خوشنویسی صنایع دستی نقاشی و نگارگری تعزیه و نمایش سینما و تلویزیون معماری شعر و ادبيات هنر جدید جشنواره ها
با هدف افزایش طول عمر و پیشگیری از فرسایش

منارجنبان دیگر نخواهد جنبید

معاون اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری شهرستان اصفهان اعلام کرد: به منظور حفاظت ، افزایش طول عمر و پیشگیری از فرسایش بیشترو آسیب دیدگی بنای منارجنبان ،طبق نظرشورای فنی سازمان میراث فرهنگی تا اطلاع ثانوی این بنا تکان داده نمی شود.
زیرک با اشاره به اينكه کارشناسان مرمت، مناره های این بنا را به صورت موقت استحکام بخشیده اند،و قراراست ، اساسی و بنیادی استحکام بخشی و مرمت اصولی شودگفت:کارشناسان میراث اصفهان پیشنهاد داده اندپس از پایان مرمت کامل این بنا، همچنان از حرکت بایستد مگر درموارد خاص جنبانده شود.
سرپرست گروه مرمت منارجنبان گفت: گروه مرمت در مرحله پژوهش درزمینه مرمت اصولی مناره ها و کل سازه و آسیب شناسی کلی بنا است ونمی توان زمان دقیقی را برای پایان کار تحقیق ومرمت منارجنبان اعلام کرد.
این بنا به صورت یک بقعه بر روی مزار «عموعبدالله بن محمود صقلابی»از پارسایان نام آور سده هشتم هجری در دوران حکومت ایلخانان مغول بنا و در اواخر دوره صفوی دو مناره به آن ملحق شده است
شهرت این بنای کوچک با پهنای نه متری و بلندای هفده متری هر مناره‌اش به سبب تکان خوردن همزمان منارها و کل ساختمان ناشي ازپدیده فیزیکی تشدید یا پدیده رزونانس است.
همین نكته باعث جذابیت خاص در منارجنبان شده و به دلیل لرزش مناره های آن است كه به منارجنبان معروف شده است.
نظر: 0 /

عدم نمایش نظرات

بازخورد مطلب:

خانه | تماس | درباره ما |