خانه مبانی نظری خوشنویسی صنایع دستی نقاشی و نگارگری تعزیه و نمایش سینما و تلویزیون معماری شعر و ادبيات هنر جدید جشنواره ها

رسانه و زیبایی شناسی

پدیدآورنده: زهرا طراوتی 1390 .25 فروردین

منابع و مراجع تحقیقاتی و مطالعاتی فرهنگ دیداری در کنار بخش های جزئی تر زیبایی شناسی در یک جا گرد آمده اند و مجموعه ای مفید و پر از اطلاعات ارزنده را برای علاقمندان فراهم کرده است. طراح این سایت بروس بی. جانز[1] است.
وب سایتedu/~janzb/aesthetics  http://pegasus.cc.ucf.، مجموعۀ  گسترده ای از تمام شاخه های زیبایی شناسی با تکیه بر رسانه، فرهنگ بصری و تجسمی است. منابع و مراجع تحقیقاتی و مطالعاتی فرهنگ دیداری در کنار بخش های جزئی تر زیبایی شناسی در یک جا گرد آمده اند و مجموعه ای مفید و پر از اطلاعات ارزنده را برای علاقمندان فراهم کرده است. طراح این سایت بروس بی. جانز[1] است.

در حقیقت، سایت بروس بی. جانز به مانند فهرست یک کتاب جامع و قطور است. گویی که مدت ها به دنبال کتاب جامعی از مباحث زیبایی شناسی بوده اید و حال آن را یافته اید. اما آن اندازه این کتاب، قطور و حجیم است که برای یافتن موضوعی جزئی تر از میان این همه برگه و نوشته دچار سردرگمی شده اید. اما جانز تمام فصل ها و تیترهای این کتاب را جدا کرده و در یک صفحه از سایت خود به آن نظم و ترتیب داده است تا لازم نباشد همیشه ورق های الكترونیكی این کتاب بزرگ اینترنتی را ورق بزنید. او همۀ بخش ها را در یک جا گرد آورده است تا شما با یک کلیک ساده بر روی هر عنوان دلخواه، وارد فصل به خصوصی شوید و مطالب مورد نیاز خود را دریافت کنید. ترجمۀ فهرست بخش ها و زیر بخش های این سایت را می توانید به این گونه مشاهده نمایید:

·   معرفی صفحات

معرفی صفحۀ تاریخ هنر؛

فرهنگ فلسفۀ معاصر؛

فلسفۀ قاره ای؛

مطالعات فرهنگی،ارتباطات و رسانه؛

فرهنگ دیجیتالی(فلسفه، تکنولوژی و محیط)؛

رسانه و ارتباطات؛

تاریخ رسانه: رسانۀ منسوخ؛

ادبیات و رسانه؛

واژگان هنر(مجموعۀ مفیدی از اصطلاحات در مطالعات بصری)؛

·   تئوری زیبایی شناسی با تأکید بر قوۀ بصری

زیباشناسی/ فلسفۀ هنر؛

جسم و تجسم؛

چشم، نگاه، نگره:

1. نگاه پورنوگرافیک/ نوشتۀ کالوین کلینز[2]

2. یادداشت هایی دربارۀ نگاه/ نوشتۀ دیوید چندلر[3]

تاریخچۀ زیبایی شناسی:

1. انجمن آن لاین زیبایی شناسی: منابع و کتاب شناسی هنر؛[4]

2. مجلۀ زیبایی شناسی و نقد هنر؛[5]

تاریخچۀ تجربۀ بصری:

نور و رنگ: وب سایت های ارتباط بصری؛

فیزیولوژی و تجربۀ بصری:

1. وب سایت های ارتباط بصری: چشم، شبکیه و مغز؛

2. تجربۀ حرکت بصری: چگونه آن چه را که می بینیم به تصویر در آ وریم؟/ نوشتۀ دونالد هافمن؛[6]

3. مقالات والتر فریمن[7]دربارۀ فیزیولوژی ادراك؛

پست مدرنیسم:

1. یادداشت هایی دربارۀ پست مدرنیسم/ نوشتۀ تیموثی کوئیگلی[8]

2. دنیای کوكا کولایی/ نوشتۀ آن کیمبرلی؛[9]

روان شناسی و تجربۀ بصری(خطای باصره):

1. مرکز شناخت تصویر و تجسّم؛

2. خطاهای بصری؛

3. ادارک بصری(مجموعه ای از مقالات آن لاین)؛

4. لذت های ادراک تجسّمی/ نوشتۀ پیتر کِیسر[10](کتاب آن لاین)؛

تصویر و تفسیر:

1.تفسیر فعال(دارای مقالات آن لاین)؛

2. هویت شخصی و اجتماعی؛

نشانه و نشانه شناسی:

1. نشانه شناسی/ نوشتۀ مارتین رایدر؛[11]

2. نشانه شناسی و نقاشی غرب/ نوشتۀ تیموثی کوئیگلی؛

ساختار گرایی و فرا ساختار گرایی/ نوشتۀ تیموثی کوئیگلی؛

تصویر و فرهنگ:

1. مطالعۀ گوتیک(نگاهی از درون به بیرون)؛

2. جرائم هنری: نوشتن بر روی دیوار؛

تصویر و جنسیت:

1. مسئلۀ جنسیت در رسانه

2. تصویر مرد و مردانگی در برابر رسانه ها/ نوشتۀ استیو كریگ؛[12]

3. مسئلۀ جنسیت در تلویزیون

4. فلسفۀ جنسیت در تلویزیون/ نوشتۀ پیرسون؛[13]

تصویر، نژاد و قومیّت؛

سیاست و رسانه/ پیوندهایی به سایت های رسانه و سیاست؛

دانش و رسانه؛

گونه های فرهنگ بصری

آگهی(عصر آگهی)؛

انیمیشن؛

معماری:

1. معماری علیه معماری/ نوشتۀ رامر وان؛[14]

2. هنر عجیب بودن/ نوشتۀ پیتر گیبین؛[15]

3. پلی برای زیبایی شناسی؛

 رقص(رقص و موسیقی)؛

سینما:

1. کتاب شناسی: مطالعات انتقادی و تئوریک در سینما/ نوشتۀ پیرسون؛

2. تحلیل جنسیتی در سینما؛

3. تاریخچۀ فیلم؛

4. مجلۀ فیلم نور درخشان؛[16]

5. مجلۀ مطالعات فیلم کانادا؛

6. سایت های سینمایی؛

7. مطالعات فیلم و فلسفه؛

8. مجلۀ فیلم و تاریخ؛

9. مطالعات فیلم و تلویزیون؛

10. منابع اینترنتی و فیلم

و ...

نقاشی؛

عکس؛

مجسمه؛

تلویزیون:

1. مجلۀBroadcast؛

2. مطالعات انتقادی تلویزیون؛

3. قواعد فیلم و تلویزیون؛

4. سریال کمدی چیست و چگونه اثر می گذارد؟(تحلیل های ارسطویی)؛

5. ویدئو و تلویزیون؛

متن و تجسم:

1. تاریخچۀ چاپ؛

2. فونت و حروفچینی؛

3. زیبایی شناسی در فن چاپ؛

·   نشریات

هنر آمریکایی؛

آموزه های سیاسی در زندگی روزمره؛

Baslisk مجلۀ آن لاین فیلم، معماری، فلسفه، موسیقی، ادبیات و ادارک؛

Cinetext مجلۀ فیلم و فلسفه؛

Inconomania مجلۀ مطالعات رسانه؛

Images مجلۀ فیلم و فرهنگ عامّه؛

Media & culture مجلۀ فرهنگ و رسانه؛

·   برنامه ها

رسانه و ارتباطات: مدرسۀ اروپایی؛

واحد فیلم و فرهنگ بصری؛

و...

·   دوره ها

زیبایی شناسی/ المر دانكَن[17] در دانشگاه بایلر؛

 فلسفۀ تحلیلی زیبایی شناسی/ سال فیشر؛[18]

هنر و اخلاق؛

شکوه و زیبایی/ پگ براند؛[19]

سمینار هنرهای ظریف (زیبایی شناسی فمینیست/ بث دوبی[20])؛

درآمدی بر فلسفۀ هنر/ آنیتا سیلور؛[21]

فلسفۀ هنر و ادبیات/جیمز همیلتون؛[22]

فیلم و فلسفه؛

و ...

·   منابع و مراجع هنری

 

نویسنده: زهرا طراوتی

منبع:ماهنامه رواق هنرواندیشه،شماره نهم

Ps147

 

 

1. Bruce B.janz

2. kalvin kleinz

3. David chandler

4. در شمارۀ سوم نشریه معرفی شده است.

5. در شمارۀ دوم نشریه معرفی شده است.

6. Dunald Haffman

7. Walter Freeman

8. Timothy Quigley

9. Ann Kimberly  

10. Peter Kaiser

11. Martin Ryder

12. Steve Craige

13. Pyerson

14. Romer Van

15. Peter Gibian

16. Bright Light

17. Elmer Duncan

18. Saul Fisher

19. Peg Brand
1390 .25 فروردین / نویسنده: زهرا طراوتی / نظر: 0 /

نظرات:

بازخورد مطلب:

خانه | تماس | درباره ما |