خانه مبانی نظری خوشنویسی صنایع دستی نقاشی و نگارگری تعزیه و نمایش سینما و تلویزیون معماری شعر و ادبيات هنر جدید جشنواره ها

بررسی تعزیه پژوهان(5):کامران اسکات آقایی

1389 .13 شهریور

کامران اسکات آقایی (Kamran Scott Aghaie) دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تگزاس در آستین است. وی پس از اخذ کارشناسی تاریخ، کارشناسی مطالعات آسیا را در سال 1991 به پایان رساند و مدرک کارشناسی‌ارشد را در رشته‌ی تاریخ در دانشگاه کالیفرنیا (1995) دریافت کرد.

کامران اسکات آقایی (Kamran Scott Aghaie) دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تگزاس در آستین است. وی پس از اخذ کارشناسی تاریخ، کارشناسی مطالعات آسیا را در سال 1991 به پایان رساند و مدرک کارشناسی‌ارشد را در رشته‌ی تاریخ در دانشگاه کالیفرنیا (1995) دریافت کرد.

کامران اسکات آقایی (Kamran Scott Aghaie) دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تگزاس در آستین است. وی پس از اخذ کارشناسی تاریخ، کارشناسی مطالعات آسیا را در سال 1991 به پایان رساند و مدرک کارشناسی‌ارشد را در رشته‌ی تاریخ در دانشگاه کالیفرنیا (1995) دریافت کردو مشغول به تحصیل در مقطع دکترا با گرایش به تاریخ خاورمیانه جدید در همان دانشگاه شد.
وی به زبان‌های انگلیسی، فارسی، عربی مسلط است و کتابهایی نیز برای آموزش کودکان 7 تا 12 سال نگاشته است.

آثار با محوریت تعزیه
The Martyrs of Karbala: Shi'i Symbols and Rituals in Modern Iran: university of Washington press, 2004
شهدای کربلا: نمادها و مراسم شیعی در ایران کنونی
The Women of Karbala: The Gender Dynamics of Ritual Performance and Symbolic Discourses in Modern Shi'i: Texas University Press, 2005
زنان کربلا: تحرک جنس [مونث] نمایش سنتی و گفتمان نمادین در اسلام شیعی مدرن
Mourning and memory: co-edited with Rebecca Saunders, special issue of the journal comparative
studies of south Asia, Africa, and middle east, Duke university press, 25.1 ,2005
عزاداری و حافظه
The passion of Ashura in Shi’ite Islam in voices of Islam: voices of sprit vol. II, Westport, Connecticut: Praeger, 2007.
مصائب عاشورا در اسلام شیعی
Religious rituals, social identities, and political relationships under Qajar Rule: 1850’s-1930’s in
Religious and society in Qajar Iran, ed. Robert Gleave, Routledge Curzon/BIPS Persian studies series
مراسم مذهبی، هویت اجتماعی و مناسبات سیاسی تحت حکومت قاجار: دهه 1850 تا دهه 1930
Introduction: Mourning and Memory, the journal of comparative studies of south Asia, Africa, and
middle east, Duke university press, vol. 25, No.1 ,2005 pp. 16-29, co-authored with Rebecca saunders
مقدمه: عزاداری و حافظه
The Origins of the Sunni-Shi’I Divide and the emergence of the Ta’ziyeh Tradition, The Drama Review,
MIT Press, vol. 49, Issue 4, winter 2005. pp. 42-47
ریشه‌های تقسیم بندی شیعه و سنی و ظهور سنت تعزیه
Reinventing Karbala: Revisionist interpretation of the Karbala paradigm, Jusur: the UCLA Journal of
Middle Eastern studies, Vol. 10, 1994. pp. 1-30.
بازسازی کربلا: تفسیر تجدیدنظر طلبانه از الگوی کربلا
Ta’ziya in Encyclopedia of Islam and the Muslim world, ed. Richard Martin, McMillan Reference USA,
2003. (691)
تعزیه ،  دایره المعارف اسلام و جهان مسلمانان

سایر آثار
کتابها
Rethinking Iranian Nationalism: A Critical re-evaluation: co-edited with Afshin Marashi, in progress
بازاندیشی ملی گرایی ایرانیان: یک بازسنجی بحران

فصولی در سایر کتابهای آکادمیک
The afghan interlude and the Zand and Afshar Dynasties, 1772-1794, in Iranian History, edited by Touraj Daryaee, Oxford and New York: Oxford university press, 2009
فاصله زمانی افغانها و سلسله‌ی افشاریه و زندیه
Islamist Historiography in post-revolutionary Iran in historiography and political culture in twenty century, ed. Touraj Atabaki , London and new york: I.B. Touris, 2009
تاریخ‌نگاری اسلام‌شناسان در ایران پسا انقلابی
Historiography of Karbala and the formation of Shi’i identities in religious compass, 2009
تاریخ‌نگاری کربلا و تشکیل هویت شیعه

مقالات
Gender-Mixed public Rituals in Post-Revolutionary Iran, Islamic Studies, vol. 49, issue 4, winter 2005. pp. 42-47
مراسم عمومی مختلط در ایران پسا انقلابی
The Karbala Narrative in shi’i political discourse in modern Iran in the 1960’s-1970’s in the Oxford journal of Islamic studies: oxford university press. Vol. 12, No. 2, 2001. pp. 151-176.
روایت کربلا در گفتمان سیاسی شیعی در ایران جدید از دهه 1960 تا دهه 1970
Islam and nationalist historiography: Competing Historical narratives of Iran in the Pahlavi period, studies in contemporary Islam, Youngstown state university press, vol. 2, No. 2, pp. 1-30, 2000.
اسلام و تاریخ‌نگاران ملی‌گرا: روایات تاریخی ناکامل ایران در زمان پهلوی

مقالات و مدخل‌ها در دایره المعارف
Ashura [Shi’ism] in Encyclopedia of Islam, third edition. Rudi Matthee, ed. E.J. Brill
عاشورا، دایره المعارف اسلام
Messianism: Messianism in the Muslim Tradition in Encyclopedia of Religion, second edition. McMillan Reference USA, 2004.
اعتقادات مسیحی: اعتقادات مسیحیئر سنتهای مسلمین، دایره المعارف مذهب
Rawza Khani in Encyclopedia of Islam and the Muslim world, ed. Richard Martin, McMillan Reference USA, 2003. (574)
روضه‌خوانی ،  دایره المعارف اسلام و جهان مسلمانان
Molla in Encyclopedia of Islam and the Muslim world, ed. Richard Martin, McMillan Reference USA, 2003. (473)
ملا ،  دایره المعارف اسلام و جهان مسلمانان

University of Texas at Austin
GAR 101
1 Univ Sta B7000
Austin, Texas 78712-0220
http://www.utexas.edu/cola/depts/history/


برگرفته از سایت انسان شناسی و فرهنگ

1389 .13 شهریور / نظر: 0 /

نظرات:

بازخورد مطلب:

خانه | تماس | درباره ما |