خانه مبانی نظری خوشنویسی صنایع دستی نقاشی و نگارگری تعزیه و نمایش سینما و تلویزیون معماری شعر و ادبيات هنر جدید جشنواره ها

بررسی اصول صفحه آرايی قرآن های دوره ايلخانی

پدیدآورنده: گروه گرافيك، انستيتو هنر و معماري، دانشكده دكتر شريعتي تهران، تهران، ايران/ نویسندگان: كاظمي سامره 1393 .9 بهمن

با ظهور كلام وحی، هنر كتابت قرآن، در قرون اولیه هجری قمری آغاز شد. به علت ارزش و اهمیت موضوع، این هنر در میان دیگر هنرهای اسلامی از جایگاه والایی برخوردار است و جزء متعالی ترین و شریف ترین هنرها نزد مسلمانان به شمار می آید.

چکیده:

با ظهور كلام وحی، هنر كتابت قرآن، در قرون اولیه هجری قمری آغاز شد. به علت ارزش و اهمیت موضوع، این هنر در میان دیگر هنرهای اسلامی از جایگاه والایی برخوردار است و جزء متعالی ترین و شریف ترین هنرها نزد مسلمانان به شمار می آید. كتابت دوران اسلامی معنای گسترده ای دارد و تنها معطوف به هنر خط و خوشنویسی نمی باشد بلكه مجموعه ای از هنرها شامل خط و خوشنویسی، تذهیب و رنگ، كاغذ، صحافی و تجلید و… است و درحقیقت هنر صفحه آرایی امروز پایه در هنر كتابت دوران گذشته دارد. در این میان قرآن های دوره ایلخانی در كنار ارزش نسخه شناسی، به خاطر ویژگی های خاص صفحه آرایی، تذهیب و نقوش به كار رفته در آنها جزء بی نظیرترین و نفیس ترین

آثار هنری دوره اسلامی محسوب می شوند، اما تا به امروز با دیدی گرافیكی مورد بررسی قرار نگرفته اند و پژوهش در مورد آنها می تواند باعث شناخت اصول صفحه آرایی در هنر اسلامی گردد. در همین راستا ابتدا پیشینه صفحه آرایی در ایران و تعریفی از آن بیان گردیده و اجزا و عناصر به كار رفته در صفحه آرایی قرآن های دوره ایلخانی شامل عناصر صفحه آرایی قرآن ها مانند خط و خوشنویسی، تذهیب و تزیینات، نقش و رنگ، تقسیم و تناسبات صفحه، به صورت تخصصی و بر طبق تحقیقات آماری مورد بررسی قرار گرفته و ساختار صفحه آرایی قرآن ها بیان گردیده است تا با توجه به این پژوهش بتوان كاركردهایی برای صفحه آرایی امروز پیدا كرد.

لطفا برای مطالعه ادامه مقاله به فایل پیوست مراجعه نمایید.

نظرات:

بازخورد مطلب:

خانه | تماس | درباره ما |