خانه مبانی نظری خوشنویسی صنایع دستی نقاشی و نگارگری تعزیه و نمایش سینما و تلویزیون معماری شعر و ادبيات هنر جدید جشنواره ها

سير تکوينی مولفه‌های زيبايی شناختی بناهای اسلامی (مطالعه موردی: مسجد جامع دمشق و قبه الصخره)

پدیدآورنده: به نقل از مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی/ صادق رشيدي، محمدعلی خبری 1393 .10 تیر

مقاله حاضر با هدف تبيين چگونگی سير تکويني مولفه‌های زيبايی شناختی در بناهای دوره اسلامی نوشته شده است. اين مقاله با روش توصيفی تحليلی و در قالب مطالعه‌ای کيفی به انجام رسيده است.

مقاله حاضر با هدف تبيين چگونگي سير تکويني مولفه هاي زيبايي شناختي در بناهاي دوره اسلامي نوشته شده است. اين مقاله با روش توصيفي تحليلي و در قالب مطالعه اي کيفي به انجام رسيده و به دنبال پاسخ به اين پرسش است که سير تکويني مولفه هاي زيبايي شناختي در سطح«در زماني» و «همزماني» چه نقشي در شکل گيري زيبايي شناسي ساختار بناهاي دوره اسلامي به ويژه قبه الصخره و مسجد جامع دمشق داشته است؟ نتايج به دست آمده حاکي از

آن است که برخي از بناهاي اوايل دوره اسلامي در سطح «در زماني» نتيجه آميزش و تلاقي فرهنگ هاي مختلف بوده اند و زيبايي شناسي آن ها از ويژگي چند فرهنگي (Multicultural) برخوردار است. بنابراين، اين بناها به مثابه پديده هاي فرهنگي، مولفه‌هاي زيبايي شناختي شان در طول زمان حاصل تعاملات و آميختگي بين فرهنگي بوده است که توسط عوامل اجتماعي و سياسي مانند، انقلاب‌ها، شورش‌ها و کشورگشايي‌ها تحقق پذيرفته است.

لطفا برای خواندن مطلب، به فایل پی دی اف پیوست مراجعه نمایید:

نظرات:

بازخورد مطلب:

خانه | تماس | درباره ما |