خانه مبانی نظری خوشنویسی صنایع دستی نقاشی و نگارگری تعزیه و نمایش سینما و تلویزیون معماری شعر و ادبيات هنر جدید جشنواره ها

بررسی تطبیقی سفال‌های کرمان و مشهد در دوره صفوی و میزان تأثیر آن‌ها از هنر چینی

پدیدآورنده: سرویس هنر اسلامی/ داود دادور - پدیدآورنده: دکتر عباس اکبری و علی صادقی طاهری 1394 .30 دی

هنر سفالگری دوره صفوی همچون دیگر هنرهای این دوره شاهد بالندگی و پویایی بسیاری بوده است. در مراکز متعددی در این دوره سفال‌های ممتازی از زرین فام و کوباچی و «سفید و آبی» گرفته تا سلادون و گمبرون پدید آمده است.

هنر سفالگری دوره صفوی همچون دیگر هنرهای این دوره شاهد بالندگی و پویایی بسیاری بوده است. در مراکز متعددی در این دوره سفال‌های ممتازی از زرین فام و کوباچی و «سفید و آبی» گرفته تا سلادون و گمبرون پدید آمده است. در این میان از دو شهر کرمان و مشهد سرامیک‌های بسیاری به جا مانده است. این پژوهش که با روشی توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای مکتوب انجام شده است، با  آگاهی به اینکه کرمان و مشهد در پیشینه سفالگری ایران و اوج درخشش دوره‌های گذشته (سلجوقی و ایلخانی) نام‌های بزرگی نبوده‌اند، در پی پاسخ به این پرسش است که مهمترین ویژگی‌های سفال

دوره صفوی از نظر فرم، رنگ، لعاب و کاربرد آن در این مراکز چیست و میزان تأثیرپذیری آن‌ها از سفالگری چینی تا چه اندازه است؟
دو شهر کرمان و مشهد در دوره اوج هنرهای صفوی سهم بزرگی در سفالگری این دوره دارند. سفالینه‌های مشهد این تأثیر هنرهای چینی را در نقوش و کیفیت ساخت، بیشتر بازتاب می‌دهند و در سفال‌های کرمان شاهد تنوع بیشتری در فرم، نقش رنگ و لعاب سفال‌های تولید شده هستیم. این دو شهر با توجه به تنوع زیاد آثار سفال و سرامیک بر جای مانده از آن‌ها می‌توانند نماینده سفالگری دوره صفوی باشند.

------

لطفا جهت مطالعه این مقاله به پیوست موجود در صفحه مراجعه نمایید...

نظرات:

بازخورد مطلب:

خانه | تماس | درباره ما |